Vælg en side

Hvis dit sind bliver udsat for en belastning, som det finder ubærligt, kan sindet vælge at filtrere eller forskyde bevidstheden. Det er en forsvarsmekanisme, der for dig som person kan skabe huller i tiden, forvirring eller endda skam. Man kalder selve forsvarsmekanismen for dissociation.

Hvad er dissociation?

Kort fortalt er dissociation et overlevelsesværktøj for dit sind. Det er en tilstand, der optræder i mange forskellige former og forskellige grader. Fælles for dem alle er dog, at kontakten til det bevidste sind bliver afbrudt.

Det betyder med andre ord, at du mister dit nærvær pludseligt. I den mere milde ende af skalaen, har de fleste mennesker nok prøvet at dissociere, når de kører bil eller står i en kø. Her ”zoner man ud”, hvilket resulterer i, at man pludselig er overrasket over, hvor langt man har kørt uden at lægge mærke til. Eller pludselig bliver det ens tur i køen, selvom man mentalt var et helt andet sted.

Denne form for dissociation er relativ harmløs. Hvis du derimod oplever at være i fare, kan tilstanden være meget ubehageligt.

Hvornår bliver dissociation nødvendigt for sindet?

Som nævnt er dissociation et overlevelsesværktøj for sindet. Derfor vil det typisk være mennesker, der fra barnsben har været nødt til at bruge værktøjet, der dissocierer. Det kan blandt andet være børn, der er vokset op med alvorlige omsorgssvigt. Blandt andet seksuelle overgreb.

Dog kan tilstanden også begynde i voksenalderen. Her vil det ofte være tilfældet, at den voksne har gennemlevet en form for traumatisk oplevelse.

Det er vigtigt at understrege, at du som person godt kan dissociere, selvom du ikke har nogen psykiatrisk diagnose. Ligesådan kan du også godt dissociere, hvis du har en psykiatrisk diagnose. Det ene udelukker ikke det andet.

Symptomer på dissociation

Tilstanden kan vise sig på mange måder. Ofte vil der være tale om, at der er manglende sammenhæng mellem:

  • Hoved og krop
  • En bestemt del af kroppen og så den øvrige krop
  • Bevidstheden og så ens følelser, tanker og fornemmelser
  • Bevidstheden og de forskellige sanser
  • Bevidstheden og de øvrige erindringer
  • De kropslige erfaringer og så dagligdagens sprog
  • Bevidstheden og så resten af kroppen

Når sindet dissocierer, vil det ofte medføre tågede og fjerne oplevelser, der også kan virke enten uvirkelige, voldsomme eller intense.

Sådan kan dissociation blive behandlet

Hvis du lider af tilstanden, bør du først og fremmest vide, at ingen medikamenter vil fjerne dissociationerne. Medikamenterne kan muligvis dæmpe symptomerne, men de fjerner ikke den bagvedliggende årsag.

Når du dissocierer, har du brug for at få integreret dine fraspaltede personlighedsdele. Dissociation opstår inden for menneskelige relationer, og derfor er det også menneskelige relationer, der kan helbrede det.

Mere konkret får du brug for et menneskeligt anker, der kender til sindet. Her er en psykoterapeut en fantastisk fagperson. Vedkommende kan hjælpe dig med at hele sindets opsplitning. Det betyder med andre ord, at du får integreret de minder, tanker og følelser, som dit sind har forsøgt at blokere for.